اخبار

رو جهانی اهدا خون مبارک باد

رو جهانی اهدا خون مبارک باد

روز جهانی محیط زیست گرامی

روز جهانی محیط زیست گرامی باد

رحلت امام خمینی تسلیت باد

رحلت امام خمینی تسلیت باد

روز روابط عمومی و فناوری اطلاعات و ارتباطات گرامی باد

عصر حاضر متاثر از تغییر و تحولات عمده ای من جمله تاثیر جوامع مختلف بر فرهنگ، باورها و زندگی اجتماعی همدیگر است. انسان ها امروزه برای ادامه حیات خود نیازهای تازه ای پیدا کرده اند و چاره ای جز سازگاری با شرایط موجود را ندارند.