اخبار

روز جهانی ماما مبارک

روز جهانی ماما گرامی باد

روز جهانی روانشناس و مشاور گرامی باد

روز جهانی روانشناس و مشاور گرامی باد

قطب درمانی شدن مغز و اعصاب اصفهان مهمترین دستاورد انقلاب است

اصفهان- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تبدیل شدن اصفهان به قطب‌ درمانی مغز و اعصاب کشور از جمله مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، ظرفیتی خوبی برای توسعه توریست درمانی است که باید بیشتر شناسانده شود.

روز جهانی بهداشت گرامی باد

روز جهانی بهداشت گرامی باد

سال نو مبارک

سال سخت، سخت تر می گذشت اگر دم مسیحایی کادر درمان، همراه وطن نبود. اگر سپید پوشانی آیت برهان هستی نمی شدند و خاموش و بردبار، نقش عشق نمی زند.