اخبار

روز جهانی عصای سفید گرامی باد

روز جهانی عصای سفید گرامی باد

هفته جهانی قلب گرامی باد

هوای قلب خود و عزیزانمان را داشته باشیم.

روز خبرنگار گرامی باد

خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای، مرهون تلاش های شبانه روزی آنهاست و به راستی که رسالت اصحاب خبر و رسانه بسیار خطیر و حساس است.

نخستین جشنواره ادبی هنری قهرمانان و اسطوره های ایرانی در قاب های رنگی

کانون فرهنگی، هنری دانشگاه علمی کاربردی اصفهان (سیتی سنتر) به مناسبت روز ادبیات کودکان و نوجوانان برگزار میکند: