راهنمای طبقات

پارت یک:

دو طبقه زیر زمین : پارکینگ ها

نیم طبقه : واحد های اداری

طبقه همکف : مراکز تجاری مرتبط با سلامت

طبقه اول : مراکز تجاری مرتبط با سلامت

طبقه دوم : کلینیک های زنان، اورولوژی، پوست، برست، داخلی مغز و اعصاب، خواب، قلب

طبقه سوم : کلینیک های گوارش، آسم و آلرژی، مرکز جراحی محدود، چشم

طبقه چهارم  : کلینیک های دندانپزشکی، جراحی مغز و اعصاب، درد، نفرولوژی، غدد

 

* داروخانه در تمامی طبقات پیش بینی شده است.

پارت دو:

زیر زمین 1- : مرکز تصویربرداری

زیر زمین 2- : مرکز جامع سرطان

طبقه همکف: مراکز تجاری مرتبط با سلامت

طبقه اول : آزمایشگاه جامع چهلستون، طب فیزیکی

طبقه دوم : مراکز توانبخشی

طبقه سوم : سالن کنفرانس و مرکز همایش ها

 

 

پارت سوم :

ایجاد پارکینگ های زیر سطحی در دو طبقه زیر خیابان سلامت

 

 

فاز چهارم:

بیمارستان هزار تخت خوابی

 

 

فاز پنجم:

هتل