چشم انداز

 چشم انداز شهرک سلامت: 

مفتخریم مجموعه شهرک سلامت اصفهان را به عنوان اولین مرکز بیمار محور مجهز به بیمارستانی General همطراز با استانداردهای جهانی به منظور ارائه خدمات مطلوب در اصفهان ساخته تا بیمار را نه یک نیازمند مستاصل ، بلکه هم نوعی عزتمند ببینیم و برایش فرصتی فراهم کنیم که فقط به درمان و بهبودش فکر کند نه به مشکلات درمان . تا بداند در سخت ترین شرایط به عنوان یک انسان دارای احترام و عزت است و مجموعه ای بسیار عظیم با متخصصینی حرفه ای و ماهر و تلاشی شبانه روزی برای بازگرداندن سلامتی مردم مهیا تا از سلامتی وی مراقبت نماید.