اخبار

روز خبرنگار گرامی باد

خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای، مرهون تلاش های شبانه روزی آنهاست و به راستی که رسالت اصحاب خبر و رسانه بسیار خطیر و حساس است.

نخستین جشنواره ادبی هنری قهرمانان و اسطوره های ایرانی در قاب های رنگی

کانون فرهنگی، هنری دانشگاه علمی کاربردی اصفهان (سیتی سنتر) به مناسبت روز ادبیات کودکان و نوجوانان برگزار میکند:

رو جهانی اهدا خون مبارک باد

رو جهانی اهدا خون مبارک باد

روز جهانی محیط زیست گرامی

روز جهانی محیط زیست گرامی باد

رحلت امام خمینی تسلیت باد

رحلت امام خمینی تسلیت باد