اخبار

زایمان به روش سزارین

زایمان سزارین یک نوع زایمان غیرطبیعی است که در آن جنین با ایجاد برشی در دیواره شکم) الپاروتومی( و رحم مادر) هیستروتومی( خارج میشود. در شرایط ویژه ای که زن باردار به دلایل پزشکی توانایی یک زایمان طبیعی را نداشته باشد از روش سزارین که نوعی عمل جراحی است استفاده میشود تا زایمان و تولد نوزاد میسر گردد.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از شهرک سلامت : این پروژه به گردشگری سلامت کمک کرده است

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجموعه شهرک سلامت علاوه بر اشتغال زایی ده ها نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم به گردشگری سلامت نیز کمک کرده است.

مدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان : شهرک سلامت در توسعه گردشگری سلامت گام برداشته است

مدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: گردشگری جبنه های مختلفی دارد که یکی از ابعاد آن نیز گردشگری سلامت است که افراد در قالب آن، افراد برای درمان خود به کشورهای مختلف، مراجعه می کنند و با توجه به ظرفیت هایی که استان اصفهان در زمینه گردشگری دارد، می تواند در توسعه گردشگری سلامت نیز گام موثری بردارد.

شهرک سلامت اعتبار اصفهان است

روز گذشته جمعی از مسئولان کشوری از جمله حجت‌الله میرزایی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا پناه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا محمدی مدیرکل امور مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سروش مقدم مدیرکل دفترچه بودجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رامین ایزدپناه مدیرکل پشتیبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یعقوب رستمی مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابراهیم حیدری رئیس دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از شهرک سلامت : شهرک سلامت نقطه قوت و کمک‌کننده به گردشگری سلامت استان

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجموعه شهرک سلامت علاوه بر اشتغال‌زایی ده‌ها نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم به گردشگری سلامت نیز کمک کرده است.