اخبار

روز روابط عمومی و فناوری اطلاعات و ارتباطات گرامی باد

عصر حاضر متاثر از تغییر و تحولات عمده ای من جمله تاثیر جوامع مختلف بر فرهنگ، باورها و زندگی اجتماعی همدیگر است. انسان ها امروزه برای ادامه حیات خود نیازهای تازه ای پیدا کرده اند و چاره ای جز سازگاری با شرایط موجود را ندارند.

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گرامی

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گرامی باد

روز جهانی ماما مبارک

روز جهانی ماما گرامی باد

روز جهانی روانشناس و مشاور گرامی باد

روز جهانی روانشناس و مشاور گرامی باد