اخبار

افتتاح مرکز جراحی محدود نگاره با اعتباری بالغ بر 3000 میلیارد ریال/ راه اندازی 11 ابرپروژه ملی در نصف جهان

افتتاح مرکز جراحی محدود نگاره با اعتباری بالغ بر 3000 میلیاردریال با حضور مسئولان انجام شد.

روز جهانی عصای سفید گرامی باد

روز جهانی عصای سفید گرامی باد

هفته جهانی قلب گرامی باد

هوای قلب خود و عزیزانمان را داشته باشیم.

روز خبرنگار گرامی باد

خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای، مرهون تلاش های شبانه روزی آنهاست و به راستی که رسالت اصحاب خبر و رسانه بسیار خطیر و حساس است.