اخبار

قطب درمانی شدن مغز و اعصاب اصفهان مهمترین دستاورد انقلاب است

اصفهان- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تبدیل شدن اصفهان به قطب‌ درمانی مغز و اعصاب کشور از جمله مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، ظرفیتی خوبی برای توسعه توریست درمانی است که باید بیشتر شناسانده شود.

روز جهانی بهداشت گرامی باد

روز جهانی بهداشت گرامی باد

سال نو مبارک

سال سخت، سخت تر می گذشت اگر دم مسیحایی کادر درمان، همراه وطن نبود. اگر سپید پوشانی آیت برهان هستی نمی شدند و خاموش و بردبار، نقش عشق نمی زند.

زایمان به روش سزارین

زایمان سزارین یک نوع زایمان غیرطبیعی است که در آن جنین با ایجاد برشی در دیواره شکم) الپاروتومی( و رحم مادر) هیستروتومی( خارج میشود. در شرایط ویژه ای که زن باردار به دلایل پزشکی توانایی یک زایمان طبیعی را نداشته باشد از روش سزارین که نوعی عمل جراحی است استفاده میشود تا زایمان و تولد نوزاد میسر گردد.