اخبار

شهرک سلامت در استاندارد سازی خدمات مورد نیاز درمان تأثیرگذار است

رییس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر اصفهان : شهرک سلامت در استاندارد سازی خدمات مورد نیاز درمان تاثیر گذار است

معرفی شهرک سلامت و سیتی سنتر اصفهان در همایش یک روزه

در همایش یک روزه معرفی شهرک سلامت و سیتی سنتر اصفهان تاکید شد؛ انتقال خدمات شهر از هسته به پوسته مرکز شهر

پروژه شهرک سلامت از موفق ترین طرح های مشارکتی

معاون اداری و مالی شهرداری اصفهان: پروژه شهرک سلامت از موفق ترین طرح های مشارکتی است