اخبار

معرفی شهرک سلامت و سیتی سنتر اصفهان در همایش یک روزه

در همایش یک روزه معرفی شهرک سلامت و سیتی سنتر اصفهان تاکید شد؛ انتقال خدمات شهر از هسته به پوسته مرکز شهر

پروژه شهرک سلامت از موفق ترین طرح های مشارکتی

معاون اداری و مالی شهرداری اصفهان: پروژه شهرک سلامت از موفق ترین طرح های مشارکتی است

گزارش تصویری همایش یک روزه معرفی شهرک سلامت

گزارش تصویری همایش یک روزه معرفی شهرک سلامت

احداث اولین شهرک سلامت کشور در اصفهان

حبرگزاری ایمنا: امام جمعه سپاهان شهر اظهارداشت:احداث اولین شهرک سلامت کشور در اصفهان طرحی با ارزش، قابل تقدیر و تاثیرگذار است.