اخبار

بهره برداری بخشی از شهرک سلامت در سال آینده

دکتر سقائیان نژاد خبر داد : سال آینده بخشی از شهرک سلامت به بهره برداری می رسد

ساخت 4 شهرک سلامت در 4 گوشه اصفهان

برنامه‌ریزی مدیران شهری برای افزایش سلامتی مردم شهر

هفته نامه کیاست ،ویژه نامه اصفهان سیتی سنتر

مصاحبه هفته نامه کیاست با مسئولان اصفهان سیتی سنتر و گزارشات دیگر از مجموعه

روزنامه شهرآرا مشهد

تکه های به هم ریخته پازل سلامت در دست متولیان گردشگری مشهد