اخبار

سال نو مبارک

30\12\1399
سال نو مبارک

سال سخت، سخت تر می گذشت اگر دم مسیحایی کادر درمان، همراه وطن نبود. اگر سپید پوشانی آیت برهان هستی نمی شدند و خاموش و بردبار، نقش عشق نمی زند. آنان هم آواز دلواپسی های مردمان سرزمین شان شدند و گاه از جانشان گذشتند تا میهن عشق در فصل رویش، روی خزان نبیند.
نوروز بر همه ایرانیان خجسته باد.
روابط عمومی شهرک سلامتنظرات کاربران
ارسال نظر