اخبار

روز خبرنگار گرامی باد

17\05\1400
روز خبرنگار گرامی باد

خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای، مرهون تلاش های شبانه روزی آنهاست و به راستی که رسالت اصحاب خبر و رسانه بسیار خطیر و حساس است. روز خبرنگار را به شما خستگی ناپذیران تبریک عرض می نمائیم.نظرات کاربران
ارسال نظر