اخبار

ده برابر ارزآوری در جذب گردشگر سلامت

گردشگر سلامت نسبت به سایر گردشگرهاحدود ده برابر ارزآوری برای کشور دارد.گردشگر می توانددر افزایش تولید ناخالص ملی نیز تاثیرداشته باشد.

شهرک سلامت راه توسعه توریسم درمانی

خبرها حاکی از آن است شهرک سلامت اصفهان که عنوان نخستین شهرک سلامت در خاورمیانه را با خود یدک می‌کشد، پس از گذشت سه سال تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

کاهش آلودگی هوا با بهره برداری ازشهرک سلامت

خبرگزاری ایمنا:شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به دفعات مکرر خیابانی را برای یافتن جای پارک پیموده باشید و آنقدر آشفته و پریشان شوید که بدون رسیدن به هدف مسیر خانه را در پیش گرفته باشید.

شهروند سالم در شهر سالم است

شهرک سلامت اصفهان که عنوان نخستین شهرک در خاورمیانه را با خود یدک می‌کشد، تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وزیر اقتصاد: دولت، به صنعت توریسم توجه جدی دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صنعت توریسم در اشتغال زایی و تقویت اقتصاد کشور بسیار موثر است و دولت توجه جدی به تقویت این صنعت دارد.