اخبار

دکتر رسول زرگرپور : شهرک سلامت شامل مجموعه ای از کلینیک ها، پاراکلینیک ها، بیمارستان، هتل و دانشکده

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، دکتر رسول زرگرپور در بازدید از شهرک سلامت گفت: ابر پروژه ی شهرک سلامت با فکر، اندیشه و خلاقیت آغاز شده است و اهداف مشخصی را دنبال می کند.

وضعیت سلامت الکترونیکی در ایران

دنیای اقتصاد: امروزه وسعت بهره‌مندی از دنیای دیجیتال در تمامی ابعاد زندگی ما قابل تعمیم است. این گستردگی تا آنجا فراگیر است که حوزه سلامت و بهداشت به استفاده از امکانات فناوری اطلاعات وابسته شده است.

سفارش کامپیوتری داروها به جای تجویز دست نویس داروها بوسیله پزشکان در گروهی از بیمارستان ها در آمریکا

سفارش کامپیوتری داروها به جای تجویز دست نویس داروها بوسیله پزشکان در گروهی از بیمارستان ها در آمریکا باعث ۶۶ درصد کاهش خطای پزشکی شده است

حضور مقام وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرک سلامت اصفهان

آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در معیت مقام ریاست جمهوری به اصفهان سفر کرده بود، از شهرک سلامت و کلینیک های آماده واگذاری این مجتمع بازدید نمود.

میهمانی ایرانی از دانشگاه هاروارد

آقای دکتر رضا رهبر رئیس بخش جراحی کودکان بیمارستان بوستون وابسته به دانشگاه هاروارد میهمان فصل گذشته (زمستان 93) شهرک سلامت بودند.