اخبار

هفته نامه کیاست ،ویژه نامه اصفهان سیتی سنتر

مصاحبه هفته نامه کیاست با مسئولان اصفهان سیتی سنتر و گزارشات دیگر از مجموعه

روزنامه شهرآرا مشهد

تکه های به هم ریخته پازل سلامت در دست متولیان گردشگری مشهد

شهرک سلامت در استاندارد سازی خدمات مورد نیاز درمان تأثیرگذار است

رییس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر اصفهان : شهرک سلامت در استاندارد سازی خدمات مورد نیاز درمان تاثیر گذار است

معرفی شهرک سلامت و سیتی سنتر اصفهان در همایش یک روزه

در همایش یک روزه معرفی شهرک سلامت و سیتی سنتر اصفهان تاکید شد؛ انتقال خدمات شهر از هسته به پوسته مرکز شهر