تعامل و همکاری دو کشور ایران و ترکمنستان در زمینه بهداشت و درمان، مستلزم تشکیل کنسولگری در شهرهای مهم این دو کشور است که می تواند در ایجاد زیرساختها، گسترش و تقویت زمینه های همکاری بویژه در بخش توریسم سلامت موثر باشد.

دکتر پوریا عادلی، استراتژیست حوزه سلامت و عضو کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار ما، بیان کرد: در نشستی که اخیرا با برخی از سیاستمداران و نظریه پردازان حوزه سلامت، نمایندگان مجلات پزشکی و روسای دانشگاه ها از کشورهای مختلف در ترکمنستان داشتیم، آخرین اقدامات در زمینه پیشگیری از بیماری کرونا تشریح شد.

وی هدف از این نشست را که با حضور وزرای بهداشت و امورخارجه و دیگر اعضای کابینه برگزار شد،آشنایی مدعوین با زیرساخت های بهداشتی و درمانی کشور ترکمنستان عنوان کرد و افزود: بنظر می رسد، ترکمنستان در کنترل بیماری کرونا موفق عمل کرده است. زیرا گزارشاتی که مسئولان این کشور در برخورد با این بیماری ارائه دادند، حاکی از کنترل و مهار شیوع ویروس کووید19 است. دکتر عادلی اعلام کرد: حضار در این نشست از اقدامات ترکمنستان در این باره تقدیر کردند.

دکتر عادلی در ادامه صحبت خود، به گفتگوهایی که با مقامات کشور ترکمنستان در حاشیه این نشست داشته است، اشاره کرد و افزود: مباحثی در حوزه توریسم سلامت و همکاری بیشتر بین دو کشور در زمینه بهداشت و درمان توسط بخش خصوصی مطرح شد. وی در بیان اهمیت توریسم سلامت در توسعه اقتصاد سلامت، ارزآوری و اشتغالزایی، تاکید کرد: تشکیل کنسولگری در شهرهای شاخص ایران و ترکمنستان می تواند زمینه همکاری در توریسم سلامت را فراهم کند.