اخبار

گسترش گردشگری سلامت با استفاده از ظرفیت کلینیک نگاره

24\07\1398
گسترش گردشگری سلامت با استفاده از ظرفیت کلینیک نگاره

به گفته دکتر علیرضا پورصیرفی جراح گوش حلق و بینی، اصفهان با کمبود مراکز جراحی محدود روبه رو است. به گزارش روابط عمومی شهرک سلامت اصفهان، این روزها خوب یا بد جراحی های زیبایی در جامعه افزایش پیدا کرده جراحی هایی که بیشتر در بخش های صورت انجام میشود. دکتر پورصیرفی متخصص جراحی گوش، گلو و بینی در مورد این که چه هنگام باید برای جراحی زیبایی اقدام کرد میگوید: در کنار توجه به خواسته فرد برای انجام جراحی زیبایی توجه به این موضوع ضروری است که مسائل تنفسی و عملکرد درمانی جز اولویت ها قرار گیرد.

پورصیرفی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل حجم بالای عمل های زیبایی که در کشور صورت میگیرد باعث شده مهارت پزشکان در این عرصه ارتقا یابد بیان داشــت: میتوان ادعا کرد این موضوع باعث شده شاهد افزایش کیفیت عملکرد پزشکان در این حوزه باشیم و در مقایسه با کشورهای پیشرفته ایران در این زمینه جایگاه خوبی دارد و حتی فراتر از جایگاه کشــورهای پیشرفته در عرصه علوم پزشکی قرارگرفته است. او تأکید کرد: پایین بودن هزینه های جراحی پلاستیک و زیبایی در کشورها در مقایسه با کشورهای دیگر باعث افزایش سفر توریست ها و ارتقای جایگاه توریسم درمانی شده است. این متخصص جراحی گوش گلو و بینی اضافه کرد: باید از این ظرفیت استفاده کرد و این مهم نیاز به بهبود زیرساخت های موردنیاز نیز دارد.

پورصیرفی اذعان کرد: در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت های که به لحاظ اعمال تحریم ها صورت گرفته اما ازلحاظ سخت افزاری در وضعیت مناسبی قرار داریم و این در حالی است که در حوزه جراحی پلاستیک و زیبایی بیش از ابزار تکنیک و مهارت حائز اهمیت است؛ اما این متخصص جراحی گوش حلق و بینی یکی دیگر از ضروریات انجام یک عمل موفق را در گرو دارا بودن محیطی مناسب با دارا بودن تجهیزات به روز دانست و تصریح کرد: استان اصفهان به لحاظ دارا بودن کلینیک های جراحی محدود با کمبود روبرو است. او افزود: بسیاری از جراحی ها به دی کلینیک نیاز دارد چراکه ضرورتی برای بستری بیماران وجود ندارد. او ادامه داد: شهرک سلامت در راستای رسالت و برنامه ریزی هایی که انجام داده ایجاد مرکز جراحی محدود را در دستور کار خود قرار داده است. پورصیرفی توضیح داد: در مرکز جراحی محدود نگاره تلاش میشود فضای پژوهشی و درمانی را به طور همزمان در شهرک سلامت ایجاد کرده باشد.

این متخصص در مورد امکانات موجود در مرکز جراحی محدود نگاره در مقایســه با سایر مراکز مشابه که در استان اصفهان قرار دارند گفت: ایجاد فضایی مســتقل، مدرن و مطابق با بالاترین اســتانداردهای بین المللی در مرکز جراحی نگاره و نزدیک بودن به فــرودگاه و وجود راه های ارتباطی که کمترین میزان ترافیک را دارا است و استفاده از تجهیزات به روز دنیا و رعایت استانداردها بزرگترین مزیت آن به حساب می آید. پورصیرفی اذعان کرد: استفاده از سیستم هوشمند در فرآیند کنترل عوامل محیطی جهت رفــاه حال بیماران و کارکنان دیگر مزیت مرکز جراحی محدود نگاره به حساب می آید.

او با بیان اینکه مهمترین هدف تأسیس مرکز جراحی محدود نگاره مدیریت زمان در بخش درمان تا بستری و بهبودی قطعی و همچنین آموزش کادر تخصصی است ادامه داد: این مرکز به عنوان برترین و ایمنی ترین کلینیک تخصصی در استان اصفهان ارائه خدمات ملی و منطقه ای به بیماران داخلی و گردشگران بین المللی در حوزه جراحی زیبایی و پلاستیک ارائه میکند. پورصیرفی در مورد زمان بهره برداری از این مرکز عنوان کرد: تلاش شده تا پایان سال جاری این مرکز به بهره برداری برسد این در حالی است که با شروع به کار این مرکز میتوان روزانه 20 عمل را تحت پوشش قرار دهیم.نظرات کاربران
ارسال نظر