اخبار

معاینات دندانپزشکی نقش بسیار مهمی در تشخیص ضایعات اولیه پوسیدگی دارد

09\04\1399
معاینات دندانپزشکی نقش بسیار مهمی در تشخیص ضایعات اولیه پوسیدگی دارد

یک دندانپزشک گفت: درد دندان ها به هنگام مصرف غذا نوشیدنی های سرد،گرم یا شیرین میتواند نشانه هایی از پوسیدگی یا حساسیت دندانی باشد. به گزارش روابط عمومی شــهرک سلامت، مجید صفوی زاده با اشــاره به اینکه پوسیدگی دندان هنگامی رخ میدهد که باکتری های ایجادکننده ی پوسیدگی که در محیط دهان زندگی میکنند اسیدهایی تولید میکنند که به مینای دندان حمله میکند و منجر به حفرات کوچک در سطح دندان میشود عنوان کرد: در صورت عدم درمان باعث درد، عفونت و حتی از دســت رفتن دندان میشود .

انسان ها از هنگام رویش اولین دندان ها در نوزادی تا سنین پیری در صورت عدم رعایت بهداشت مستعد پوسیدگی هســتند. صفــوی زاده اضافه کرد: هنگامی کــه باکتری های پوسیدگی زا در محیط دهان در تماس با شکر غذاها و نوشیدنی ها قرار میگیرند، اســید تولید میشود.این اسید به مینای دندان ها حمله کرده و باعث از دســت رفتن مواد معدنی آن میشود. اگر چرخه های حملات اسیدی به صورت مکرر رخ دهد مینای دندان مواد معدنی بیشتری را از دست میدهد و در ادامه تخریب شده و در سطح دندان حفره پوسیدگی ایجاد میشود.

معاینات دندانپزشکی نقش بسیار مهمی در تشخیص ضایعات اولیه ی پوسیدگی که به صورت نقاط سفیدرنگ در سطح تاج دندان دیده میشوند، دارد. در ضایعات پیشرفته تر نقاط تیره تر،یا حفرات در سطح دندان دیده میشوند. او اظهار کرد: دندانپزشک از رادیوگرافی دندانی جهت تشخیص پوسیدگی هایی که در نواحی بین دندانی هستند کمک میگیرد. این دندانپزشک با تأکید به اینکه ازآنجایی که پیشگیری نقش بسیار زیادی در دندانپزشکی دارد موارد زیر باید توسط افراد موردتوجه قرار گیرد ادامه داد: مسواک زدن منظم دو بار در روز و به صورت ایده آل بعد از صرف غذا با استفاده از خمیردندانهای حاوی فلوراید و همچنین استفاده ی هرروزه از نخ دندان.صفوی زاده خاطرنشان کرد: در بیماران با خطر بالای ایجاد پوسیدگی، دندانپزشــک استفاده از دهان شویه حاوی فلوراید را هم تجویز خواهد کرد. او افزود: معاینات منظم دندانپزشکی و تمیز کردن حرفه ای دندانها که باعث کشــف زودهنگام ضایعات اولیه ی پوســیدگی میگردد که بدون نیاز به تراش دادن دندان درمان خواهند شــد.

به گفته صفوی زاده استفاده از سیلانتهای دندانی در مراحل اولیه ی رویش دندان ها در سطح جونده ی دندان های خلفی با پر کردن شــیارهای سطح دندان، مانع پر شدن آنها با پلاک دندانی و خورده های مواد غذایی که باعث ایجاد پوسیدگی میشــوند. او تأکید کرد: مصرف نکردن غذاهایی که به سطح حفرات و شیارهای دندان میچسبند و استفاده ی بیشتر از میوه ها و ســبزی های تازه که جریان بزاق که عامل مهمی در مقابله با پوســیدگی اســت را افزایش میدهند. او جویدن آدامس های محتوی زایلیتول، به علت افزایش جریان بزاق، به خنثی سازی اسید پوسیدگی زا کمک کننده دانست.

این دندانپزشک در مورد درمان ضایعات پوسیدگی گفت: همانگونه که اشاره شد، ضایعات اولیه با بهداشت منظم دهان و دندان با استفاده از خمیردندانهای حاوی فلوراید، مســواک و نخ دندان دوباره معدنی شده و نیاز به ترمیم توسط دندانپزشک نخواهند داشت. در صورت ایجاد حفره نسج پوسیده توسط دندانپزشــک خارج گردیده و با استفاده از مواد مخصوص ترمیم میگردد. او علل دیگر درد دندان، حساسیت دندانی اســت، که میتواند به صورت حاد یا مزمن بروز کند و در یک، چندین یا حتی تمامی دندان های فرد دیده شود عنوان کرد اضافه داد: علائم و نشــانه های این بیماری به صورت درد شدید و ناگهانی در هنگام مصرف غذا و نوشــیدنی های سرد و گرم، غذاها و نوشیدنی های شیرین یا اسیدی، مواجهه با هوای سرد و هنگام استفاده از مسواک و نخ دندان بروز مینماید.

صفوی زاده عوامل ایجاد کننده ی حساسیت دندانی را مسواک زدن با شدت و قدرت زیاد، استفاده از مسواک زبر، دندان قروچه، استفاده ی مداوم از غذاها و نوشیدنی های اسیدی، بازگشت اسید معده در بیماران با مشکلات گوارشی که باعث استفراغ زیاد در فرد میشود مانند بولمیا یا بارداری ادامه داد: همه ی این موارد باعث از بین رفتن و سایش مینا سطح تاج دندان و یا همان پوشاننده ی سطح ریشه شده و عاج دندان به محیط دهان نمایان میگردد. ازآنجاییکه عاج به عصب دندان توسط مجاری زیادی ارتباط دارد، حساسیت دندانی رخ میدهد. همچنین در بیماران دچار تحلیل لثه که باعث نمایان شدن ریشه ی دندان ها به محیط دهان میگردد، عوامل گفته شده تأثیر بیشتری خواهند داشت.

او خاطرنشان کرد: درمان حساسیت دندانی در مواردی که شدید نباشد، ابتدا حذف عوامل ایجادکننده، مانند عدم مصرف مواد اســیدی مانند لیموترش، استفاده از محافظ دندان ها در بیماران دچار دندانقروچه و استفاده از مسواک نرم اســت. به عالوه خمیردندان های حاوی عناصر حساسیت زدا، به کاهش علائم کمک زیادی میکند. درصورتیکه درمان های خانگی مؤثر نبودند، دندانپزشک ژل های فلوراید با عناصر حساسیت زدایی که در مطب استفاده میشوند را تجویز خواهد کرد. نظرات کاربران
ارسال نظر