اخبار

مرکز جراحی محدود نگاره ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به قطب درمانی کشور را دارد

03\10\1398
مرکز جراحی محدود نگاره ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به قطب درمانی کشور را دارد

در حال حاضر بســیاری از شهروندان اصفهانی برای برخی از آزمایش ها و عمل های جراحی خاص مجبور میشوند به استان های دیگر بروند و رنج ســفر و هزینه های آن را به دوش بکشــند. به گزارش روابط عمومی شــهرک سلامت اصفهان، مرکز جراحی محدود نگاره یکی از مجموعه هایی است که تلاش دارد با ایجاد و تجهیز مرکز خود بتواند نه تنها مانع سفرهای درمانی ازاین دست باشد بلکه بار درمانی برخی از استان های همسایه را کاهش دهد و حتی در گام بعدی بتواند با جذب توریســم سلامت در راستای ارزآوری در شرایط فعلی جامعه را در پی داشته باشد؛ اما اینکه چه شرایط و ملزوماتی لازم است تا یک مرکز جراحی محدود بتواند به چنین جایگاهی دست پیدا کند موضوعی است که کامران بابایی جراح پلاستیک و زیبایی در مورد آن میگوید: مرکز جراحی محدود نگاره با توجه به اســتانداردها و امکاناتی که برای آن تعریف شده فراتر از مراکز مشــابه درمانی ملی و بین المللی باشد.

به گفته این متخصص این مرکز مطابق با استانداردهای اروپایی و فراتر از سطح آسیایی است. او اظهار کرد: تلاش میشود تا این مرکز تبدیل به قطبی شود که تا حدود زیادی حجم درمانی استان های اطراف را کاهش دهد. بابایی در مورد توریسم سلامت و جایگاه مرکز جراحی محدود نگاره در ارتقا آن توضیح داد: بدون شک توریست هایی که برای درمان به این مرکز مراجعه میکنند نیاز دارند تا خدمات بهینه درمانی و آسایشی برای آنها تدارک دیده شود به همین منظور تعبیه و تجهیز مرکز به بحث هتلینگ در دستور کار قرار داده شده است. بابایی تأکید کرد: باید از موقعیت جغرافیایی این مرکز به بهترین شکل موجود بهره برداری شود چراکه نزدیکی به فرودگاه میتواند واکنش ســریعتر را برای درمان به همراه داشته باشد.

او گفت: در سراسر دنیا به موضوع ایجاد حس تعلق خاطر توسط مراکز درمانی در افراد توجه میکنند و این روند در حالی ایجاد میشود که بیمار پس از مراجعه و درمان یک سری تصورات نسبت به خدمات و روند میتواند در خاطر بیمار باقی بماند. این متخصص جراحی پالستیک و زیبایی عنوان کرد: تخصص در کنار تجهیزات برای بهبود حال بیمار لازم است و بدون شک با تجهیزات بدوی نمیتوان خدمات کامل ارائه داد حتی اگر بهترین جراح را داشته باشیم اگر تجهیزات لازم در اختیار نداشته باشد راه به جایی نمیبرد. او در مورد جایگاه اصفهان در جراحی پلاستیک و زیبایی توضیح داد: استان اصفهان جایگاه ممتازی در حوزه جراحی پلاستیک و زیبایی دارد. در تمام جنبه ها از کیفیت و کمیت جراحی پلاستیک در اصفهان کم نظیر است و برند هستند و حضور آنها در نگاره میتواند بر ارتقا جایگاه نگاره اثرگذار باشد. نظرات کاربران
ارسال نظر