اخبار

شناسایی کبد چرب با آزمایش های ابتدایی

22\07\1398
شناسایی کبد چرب با آزمایش های ابتدایی

لیلا لقمانی: بیماری کبد چرب، بیماری سلول های کبد انسان است که اخیرًا به علت افزایش میزان چاقی در جامعه ما افزایش یافته است. اهمیت این بیماری به خاطر تخریب سلول های کبدی است که در صورت عدم تشخیص زودرس و درمان مناســب میتواند منجر به بیماری پیشرفته و غیرقابل برگشت کبدی به نام سیروز شود که درمان آن پیوند کبد است. به عبارت دیگر، بیماری کبد چرب شــامل طیفی از بیماری های خفیف کبد، به صورت تجمع چربی در سلول های کبدی است که در سیر خود ممکن است در گروهی از بیماران، منجر به التهاب سلول کبدی شده و با تخریب سلول کبدی به بیماری مزمن وغیرقابل برگشت به نام سیروز منتهی شود.

کبد، یکی از اعضاء مهم بدن است که سم زدائی از داروهــا، دفع محصولات زائد ناشــی از تخریب و نوسازی گلبول های قرمز خون به صورت صفرا، تولید عوامل انعقادی خون، ذخیره قند به صورت گلیکوژن و نیز تنظیم سوخت وساز قند و چربی، از مهمترین وظایف آن در بدن است. البته نقش کبد در جذب چربی و برخی ویتامین های مواد غذائی، دفاع در مقابل میکروب ها و سموم جذب شده از راه مواد غذائی را نباید نادیده گرفت. بیماری پرفشاری خون، افزایش چربی خون، چاقی و دیابت که همگی از اجزاء سندرم متابولیک است همراه با بیماری کبد چرب، مشاهده شده است، به همین دلیل برخی محققین کبد چــرب را تظاهر کبدی بیماری مقاومت به انسولین یا همان سندرم متابولیک میدانند. مقاومت به انســولین عوارض سوئی بر دستگاه های حیاتی بدن مانند قلب و عروق، کلیه ها، مغز، اعصاب محیطی و بالاخره کبد می گذارد.

تشخیص زودهنگام و درمان مناسب کبد چرب، نه تنها از آسیب سلول های کبدی، بلکه از عوارض مهم قلب و عروقی که مهمترین علت مرگ ومیر بیماران مبتلا به کبد چرب اســت نیز جلوگیری خواهد کرد. اکثر موارد بیماری کبد چرب با انجام آزمایش ها ساده کبدی در نمونه خون افراد و یا با انجام روش های تصویربرداری ساده مانند سونوگرافی کبد قابل تشخیص است. کاهش وزن و تنظیم میزان چربی خون بیماران در پیشــگیری از پیشرفت آسیب کبدی مؤثر است. میزان شیوع کبد چرب در جامعه با شــیوع چاقی ارتباط دارد.

با توجه به اطلاعات موجود، شــیوع بیماری در مرد و زن یکسان است، تاکنون در این بیماری هیچ شاخص ژنتیکی کشف نشده است. با توجه به همه گیری چاقی به خاطر افزایش بی تحرکی و روی آوردن به رژیم غذایی پرکالری، در کشورمان شاهد روند صعودی میزان چاقی و عوارض سوء ناشی از آن مانند افزایش میزان چربی خون، عوارض قلبی، عروقی و بالاخره کبد چرب هستیم.

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی در کلینیک فوق تخصصی پور سینای حکیم در شهرک سلامتنظرات کاربران
ارسال نظر