اخبار

سخنرانی سرکار خانم دکتر چنگیز در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

27\08\1397
سخنرانی سرکار خانم دکتر چنگیز در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

دکتر چنگیز در ابتدا ضمن تایید صحبت های ایراد شده در خصوص گردشگری سلامت در خصوص بازده اقتصادی گردشگری و تاثیری که می تواند در ایجاد اشتغال و توسعه شهری داشته باشد ، لزوم نگاه دور اندیشانه تر به گردشگری سلامت را مهم تلقی نمودند. ایشان تاکید کردند توجه نمودن به گردشگری سلامت می تواند باعث ارتقاء استانداردهای خدمات شود به عبارت دیگر می تواند سطح انتظار و توقع به مردم را بالا ببرد. افزایش استاندارد ها و انتظارات یکی از پیامدهای رقابت در ارائه خدمات می باشد که لازم است بخش خصوصی به این موضوع با رعایت مقررات ورود همه جانبه داشته باشد چرا که تجربه ثابت کرده در سایر پدیده ها نیز با فعال شدن بخش خصوصی شاهد افزایش فرهنگ توجه به استاندار ، کیفیت و ایجاد ارزش افزوده فراگیر هستیم که خدمات جامع تر را باعث و ضمن ایجاد کارآفرینی موارد اقتصادی را نیز به سبب رعایت موارد رقابتی در نظر می گیرند.

دکتر چنگیز از دیگر معضلات موجود را مسئله ایجاد سرمایه فرهنگی و اجتماعی برای کل کشور دانستند، ایشان با در نظر گرفتن مشکلات موجود در عرصه سیاسی که باعث خدشه دار شدن تصویر ایران در جهان شده است ، دیپلماسی سلامت را راه حلی جهت شناساندن فرهنگ و تمدن اصیل ایران به مردم دنیا دانستند. وی در ادامه به وجود  دو  نوع آفت در جامعه اشاره کردند :

  1.  رقابت ناسالم بین سیستم های داخلی ؛ که این امر عدم پیشرفت و سلب اعتماد کشورهای دیگر را به همراه دارد و در نهایت منجر به عدم حضور شرکت های خارجی جهت سرمایه گذاری در داخل کشور خواهد شد.
  2.  ترجیح دادن منافع زود هنگام به جای ایجاد اعتماد و آینده نگری در جامعه

دکتر چنگیز در پایان اظهار داشتند با توجه به نوپا بودن مسئله گردشگری سلامت و نیاز به جلب اعتماد جهانی، افراد باید ضمن هم افزایی از تخریب یکدیگر نیز  بپرهیزند و افزایش کیفیت خدمات را در اولویت قرار دهند.نظرات کاربران
ارسال نظر