اخبار

سخنرانی جناب آقای دکتر کلیدری در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

27\08\1397
سخنرانی جناب آقای دکتر کلیدری در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

دکتر کلیدری در ابتدای سخن عمده ترین دغدغه موجود را کمبود تخت های بیمارستانی دانستند و به وجود 7000 تخت فعال بیمارستانی اشاره و اعلام نمودند که این میزان باید به دو برابر افزایش یابد. همچنین در بخش بستری سهم بخش دولتی را 65% و بخش خصوصی را 35% دانستند که این موضوع بیانگر فعالیت کم در بخش خصوصی می باشد.

همچنین در ادامه ایشان اظهار داشتند که جهت بهبود این مشکل وزارت بهداشت در سالهای 96-95 نقشه جامعی برای کل کشور تنظیم و به استانها ارائه نموده تا بیمارستان ها بر اساس آن بتوانندعلاوه بر توسعه خود این نسبت را نیزدر طی سالهای آینده اصلاح نمایند و استان اصفهان در راستای پیشبرد این برنامه تا سال 1404 ظرفیت بخش خصوصی را از 35% به 45% افزایش خواهد داد.

دکتر کلیدری جهت تحقق یافتن این نقشه جامع حضور سرمایه گذاران را ضروری دانسته و از وجود سرمایه گذارانی در این حوزه خبر دادند اما دغدغه ای نیز تحت عنوان بروکراسی پیچیده در نظام اداری را بیان نموده که این امر خود باعث دلسردی آنها شده و عدم همکاریشان را در پی خواهد داشت. بنابراین ایشان اعلام داشتند که جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی حداکثر همکاری را در حوزه اداری با سرمایه گذاران خواهند داشت. دکتر کلیدری درادامه اظهار داشتند : با ورود هر گردشگر سلامت تقریباً 7-5 هزار دلار ارز وارد کشور می شود. با توجه به این موضوع اگر ما بتوانیم گرشگران حوزه سلامت را به 5.000.000 نفر برسانیم می توانیم درآمدی بیش از درآمد نفتی را بدست آوریم که این خود باعث افزایش اشتغال ، سرمایه گذاری ، رشد و توسعه برای جامعه خواهد بود. نکته حائز اهمیت اینکه در وزارت بهداشت برای موضوع گردشگری سلامت هدف گذاری های لازم انجام شده است . البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که حوزه گردشگری سلامت ما هنوز بیمار است که منظور همان فقدان سازوکارهای سازمان یافته برای ارائه خدمات به گردشگران سلامت می باشد. برای نمونه می توان به استفاده گردشگران خارجی از یارانه های دولتی اشاره کرد. ایشان ابراز امیدواری کردند  دوستانی که در همایش مجموعه شهرک سلامت شرکت کرده اند راهکارهای کارشناسی شده را جهت ارائه به مراجع قانونی زیربط تهیه و ارائه نمایند تا در این خصوص سند مشخصی تدوین شده و دوستان نیز بتوانند در این زمینه به این سند استناد کرده و فعالیت خود را بر آن اساس تنظیم نمایند. در پایان ایشان ضمن اشاره به  اشکالات در خصوص زیر ساخت ها گفتند با این وجود بخش خصوصی علی رغم همه ی مشکلات توانسته است در شهرک سلامت اصفهان و مجموعه های دیگر سرمایه گذاری و خدماتی با بالاترین کیفیت به بیماران ارائه کنند. امید است که مجموعه های دیگر نیز مشارکت نموده و بتوانیم در سال های آتی مراکز پر رونق تری در حوزه سلامت در استان اصفهان را شاهد باشیم.نظرات کاربران
ارسال نظر