اخبار

روز خبرنگار مبارک

19\05\1399
روز خبرنگار مبارک

درود خدا بر تمامی وقایع نگارانی که حرمت قلم و آگاهی را پاس می دارند و خامه خویش را جز در مسیر حق و عدالت به کار نمی گیرند. روز خبرنگار تقدیر از زحمات کسانی است که با مسئولیت، آزادی و تحمل سختی های فراوان به نگاشتن حقایقی می پردازند که رشد و توسعه جامعه را ثمر می بخشد و همواره به مثابه دیده بانان امین جامعه در عرصه های مختلف پرچم آزادی، آگاهی و امید را افراشته اند. هفدهم مرداد روز بزرگداشت مقام خبرنگار و اصحاب رسانه مبارک. نظرات کاربران
ارسال نظر