اخبار

روز جهانی نابینایان (عصای سفید) گرامی باد

27\07\1399
روز جهانی نابینایان (عصای سفید) گرامی باد

 

عصای سفید چونان پرچمی است که به نشان استقلال در دست روشن دلان به حرکت در می آید و آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای تامل و تفکر دیگران می گذارد.  روز ( عصای سفید) را به روشندلان عزیز جامعه تبریک عرض می نماییم.



نظرات کاربران
ارسال نظر