اخبار

دکتر دانش جعفری : آنچه مشاهده کردم آخرین پیشرفتها ، آخرین فناوری و تجربه جهان در موضوع سلامت است

20\03\1395
دکتر دانش جعفری : آنچه مشاهده کردم آخرین پیشرفتها ، آخرین فناوری و تجربه جهان در موضوع سلامت است

گفتار آقای دکتر دانش جعفری اقتصاددان و مشاور اقتصادی وزیر بهداشت:
1- آنچه مشاهده کردم آخرین پیشرفتها ، آخرین فناوری و تجربه جهان در موضوع سلامت است که در شهرک سلامت اصفهان در حال اجرا است. یعنی اجتماع بهترین کلینیک ها ، بهترین پزشکان در فضائی عالی و آرمانی.
2- چیزی که بیش از همه برایم جذاب بود اجرای پروژه شهرک سلامت توسط بخش خصوصی است. یاد این کلام حضرت امام افتادم که تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی را معتقد بودند.
3- هر فعالیتی را که بخش خصوصی می تواند انجام دهد و تقبل میکند دولت باید کنار بکشد.
اگر بخواهیم دولتی چابک داشته باشیم دولت نباید رقیب بخش خصوصی بشود.
4-
دولت باید هدایت و نظارت کند . حال آنکه دولت در بسیاری از موارد کاری میکند که رقیب بخش خصوصی میشود . ما باید بخش خصوصی را توسعه دهیم.نظرات کاربران
ارسال نظر