اخبار

تشکر از کادر درمان

02\04\1399
تشکر از کادر درمان

 

سپاس از حضور خستگی ناپذیرتان
در این روزهایی که نه دستی به دوستی و نه آغوشی به گرمی نمی تواند حتی برای عزیز ترین عزیزان باز شود شما سفید پوشان به قیمت جانتان همچون مسیح(ع) بی پروا دست شفا به سوی بیماران دراز می کنید و پذیرایشان هستید. بی گمان انگشتی از آسمان به شما اشاره کرده! 
شما برای چنین روزهای سخت و تنهایی برگزیده شده اید! برای روزهایی که انسان در جستجوی رحمت الهی در زمین دست به آسمان و امیدوار است!
برای مقاومت، گذشت و فداکاری تان در این بحران جهانی از درگاه ایزد منان سربلندی و سلامتی خواستاریم.

 نظرات کاربران
ارسال نظر