اخبار

تلاقی تکنولوژی و درمان در شهرک سلامت اصفهان

16\06\1398
تلاقی تکنولوژی و درمان در شهرک سلامت اصفهان

مرکــز جراحی محدود نــگاره باهدف تلاقــی تکنولوژی و درمان، مجموعه ای منحصر به فرد با بهترین امکانات، تجهیزات و دستگاه های به روز و مدرن پزشکی با برترین برندهای آمریکایی، فرانسوی و آلمانی دارای سیستم یکپارچه استرلازاسیون مرکزی و اتاق های عمل اســتاندارد بــا آخرین تکنولوژی در طراحی و ســاخت فضای فیزیکی است. به گزارش روابط عمومی شهرک سلامت، از دیگر ویژگی های این مرکز عبارت اند از: استفاده از تکنولوژی BMS ، ایمنی بیمار، مطابق با استانداردهای who ، استفاده از سیستم هوشمند در فرآیند کنترل عوامل محیطی جهت رفاه و آرامش بیماران و کارکنان، ایجاد فضای استاندارد ایزوله جهت بیماران نیازمند و درنهایت همراهی بیمار تا بهبود قطعی درنهایت ایمنی و حفظ آسایش حال بیمار است.

به هرحال هر مرکز برای فعالیت های خود اهدافی را در نظر می گیرد مهمترین هدف تأسیس مرکز جراحی محدود نگاره به عنوان برترین و ایمن ترین کلینیک تخصصی در استان اصفهان ارائه خدمات ملی- منطقه ای به بیماران داخلی و گردشگران بین المللی در حوزه جراحی پلاستیک و همچنین ارائه خدمــات باکیفیت، مدیریت زمان در بخش درمان تا بســتری و بهبودی قطعی و همچنین آموزش مداوم و مستمر کادر تخصصی و کارکنان اســت؛ اما بحث معماری مراکز درمانی نیز موضوعی است که شاید کمتر موردتوجه قرار می گیرد مرکز جراحی محدود نگاره واقع در مجموعه بزرگ درمانی شهرک سلامت، شامل چهار بخش اصلی جراحی، بستری، خدماتی و پذیرش است که تفکیک هوشمندانه این بخش ها موجب شکل گیری سیرکولاسیون کارآمد برای کاربران این مجموعه شده است. فضاهای مختلف این پروژه بر اساس استفاده حداکثر از نور، دید و منظر طبیعی چیدمان گردیده، به گونه ای که محل استراحت کارمندان و اتاق های بستری به سبب نوع کاربریشان بیشترین سهم را از نور و منظر طبیعی دارا است.

در طراحی این پروژه ســعی شده است تا با استفاده از مصالح سبک و باظرافت مانند شیشه های رنگی و پرده های فلزی، سنگ های صیقلی و روشــن فضا را در نظر کاربر گشوده تر جلوه دهیم و با کنار هم قرار دادن رنگ هایی مانند سفید، آبی فیروزه ای و طلایی فضایی مطبوع تر و آرام را برای تمامی کاربران این مجموعه فراهم آوریم. در مرکز جراحی محدود نگاره استفاده از سیستم مدیریت هوشمند تحت پروتکل KNX در راستای یکپارچه سازی و سهولت در امر مدیریت مرکزی و محلی سیستم ها و تجهیزات کاربردی، بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش عمر مفید تجهیزات شامل: مکان مشاهده و کنترل شرایط محیطی توسط کارکنان یا بیمار همچون دما، روشنایی، موسیقی، استفاده از این سیستم در اتاق های عمل در راستای کاهش نرخ خطاهای انسانی و تضمین کیفیت مطلوب خدمات ارائه شده به شرح ذیل است: کنترل هوشمند شرایط محیطی همچون دما، روشنایی، فشار، رطوبت و کیفیت هوای تازه و فاکتورهای حیاتی هواسازهای مختص، تجهیز اتاق های عمل به کفپوش های هادی و لحاظ استانداردهای تدوین شده وزارت درمان و آموزش پزشکی در مورد سیستم توزیع برق ایزوله IT وارتینگ ذیربط، استفاده از سیستم جامع شبکه-دیتا و همچنین تلفن در بستر voip ،پیاده سازی بستر اینترنت جهت کارکنان و بیمار و دسترسی به شبکه اینترنت و شــبکه داخلی کلینیک از هر نقطه با حفظ امنیت شبکه به وسیله تعریف کردن دسترسی افراد در سطوح مختلف، امکان مشــاهده تلویزیون جهت کارکنان و بیماران بخش بستری با بستر ip با امکانات برنامه های آموزش پزشــکی، مجلات آنلاین پزشکی و درمانی و اطلاع از روند درمــان و برنامه غذایی و دارویی هر بیمار در موعدهای مشخص، استفاده از سیستم نظارت تصویری در بستر IP و تجهیز سیستم به ویژگی تشخیص هویت فرد مراجعه کننده در قســمت پذیرش جهت بارگذاری اتوماتیک سوابق و پرونده درمانی و پزشکی در سیستم است.

مرکز جراحی محدود نگاره دارای اتاق های عمل ایزوله و بستری و ریکاوری و بخشهای استرلیزاسیون و ... است. مرکز جراحی محدود نگاره از حضور نام آورترین جراحان عرضه زیبایی باشهرت فراملی بهره می برد و با ترکیب قویترین طرح ها و تجهیزات مهندسی و برترین دستان پزشکان، درصدد اخذ پروانه بین المللی IPD گردشگری جهت پذیرش مراجعین بین المللی و فعالیت گســترده در زمینه توریست سلامت شده است تا جایگاه کشور مقدسمان در عرصه پزشکی را به رخ جهانیان بکشد.نظرات کاربران
ارسال نظر