اخبار

به همت شهرک سلامت اصفهان، نگاره مجموعه ای که ظرفیت تبدیل شدن به یک برند را داراست

27\09\1398
به همت شهرک سلامت اصفهان، نگاره مجموعه ای که ظرفیت تبدیل شدن به یک برند را داراست

برنامه ریزی برای داشتن بهترین امکانات به ویژه خدمات و امکانات بهداشتی که با سلامت افراد در ارتباط است موضوعی است که باید با دقت بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. به گزارش روابط عمومی شهرک سلامت، حوزه سلامت هرروز پیشرفت های گسترده ای را در بخش های سخت افزار و نرم افزار شاهد است و کشور ما نیز یکی از قطب های بسیار پیشــرو در امر سلامت به حساب می آید. ایجاد مراکز درمانی پیشرفته با تجهیزات روز دنیا مطابق با استانداردهای بین المللی میتواند مهمترین رکن در راستای بهبود وضعیت سلامت و درمان به حساب بیاید. استان اصفهان نیز از این قاعده مستثنا نیست و توانســته با ایجاد مراکز دولتی و خصوصی مجهز پیشــتاز در امر بهداشت و درمان باشد.

شهرک سلامت و در بطــن آن مرکز جراحی محدود نــگاره تلاش کرده با ایجاد محیطی به روز با بهره گیری از بهترین خدمات و امکانات گامی برای هرچه بهتر شدن وضعیت درمانی در این استان بردارد و حتی خدماتی ارائه دهد که بسیاری از افراد را از استان های دیگر به این مرکز رهنمود کند. محســن آبدار در مورد مرکز جراحی محدود نگاره میگوید: برای احداث این مرکز تلاش شده تا اصول حرفه ای در جهت تبدیل شدن آن به یک برند در نظر گرفته شود. کارشناس ارشد مدیریت پروژه جراحی محدود نگاره تصریح کرد: از بعد پروژه ای ســاختاری و ساختمانی و طراحی مجموعه تلاش شده از بهترین مشاوران و تأسیسات برقی و مکانیکی در بدو امر بهره برداری شود.

آبدار اظهار کرد: برای تبدیل شدن یک مجموعه به برندی قابل اعتماد بدون شک طراحی و سخت افزارها و نرم افزارهای مطلوب میتواند اثرگذار باشد. او با بیان اینکه مجموعه نگاره تمام مؤلفه های مطرح شده برای تبدیل شدن به یک برند رادار است ادامه داد: در این مجموعه در اجرای طرح ها از مجربترین گروههای اجرایی استفاده شــده از سوی دیگر از بهترین مواد که دارای استاندارد لازم هســتند بهره برداری شده این در حالی است که هوشمند ســازی رویکردی است که به شدت موردتوجه بوده است. این کارشناس مدیریت پروژه نگاره تأکید کرد: در همه این مجموعه رفاه حال و رضایت بیماران اولویت اصلی بوده اســت.

آبدار بابیان اینکه سیستم اطلاعات هوشمند در کنار سیســتم صوت و نورپردازی پیشرفته این مرکز از نقاط قوتی است که آن را از سایر مراکز متمایز کرده است. او ادعا کرد: استانداردهایی که در این مرکز در نظر گرفته شده حتی فراتر از استاندارهای مدیریت درمان است. به گفته آبدار از دید مراجعه کنندگان فضای مناسب، گروه درمانی مجرب و نحوه سهل الوصول بودن نوبت دهی در این مرکز میتواند این مرکز را تبدیل به نمونه ای برای ســایر مراکز کند و در آینده میزان رضایت مراجعه کنندگان گواه این ادعا خواهد بود.

آبدار اذعان کرد: اســتان و کشور ما در سالهای اخیر در حوزه مهندسی پزشکی پیشرو بوده این پتانســیل را در اختیار داشته ایم و از آن بهره برداری شده و این در حالی است که در گروه طراحی اجرایی این مجموعه نیز از بهترین های مهندســی پزشکی و پزشــکی استان اصفهان استفاده شده اســت. او با انتقاد از اینکه در شــرایط حاضر بزرگترین مشکلی که جوامع با آن دست به گریبان هستند معضل ترافیک است بیان داشت: این مرکز در موقعیت مکانی قرارگرفته است که کمترین میزان ترافیک را برای دسترسی به آن تجربه خواهید کرد از سوی دیگر دارا بودن فضای گســترده خدمات متنــوع درمانی و بهداشتی را میتواند ارائه دهد.نظرات کاربران
ارسال نظر