اخبار

با حفظ پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی درمان بیماران سرطانی اولویتی در روزهای کرونایی

21\02\1399
با حفظ پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی درمان بیماران سرطانی اولویتی در روزهای کرونایی

در دوران پاندمــی کرونا بیماران مبتلا به ســرطان پســتان ســؤالاتی در ذهن دارند فراتر از پرسش های پیشین، دغدغه امکان حفظ نسج پستان، نیاز به تخلیه کامل نســج و بازسازی آن با پروتز یا فلپهای مختلف، شــیمی درمانی و تأثیرات آن، مراقبت از پوست هنگام پرتودرمانی و در حال حاضر لزوم ماندن در خانه و حفظ فاصله اجتماعــی و نگرانی از حضور در مراکز درمانی؛ بستری شــدن؛ اختلال در ایمنی کلی بدن و مستعد شــدن برای ابتلا به کرونا، درمان سرطان درزمانی که فرد مبتلا به کروناست.

به گزارش روابط عمومی شهرک سلامت اصفهان، مؤســس و مدیر مرکز جامع غربالگری و پیشــگیری از بیماریهای پســتان و ارتقاء سلامت اناهید گفت: تمامی موارد عنوان شــده دغدغه دانشمندان این رشته و پزشــکان درمانگر است و در حال حاضر روزانه چند وبینار بین المللی بــرای سروســامان دادن به درمان بیماران ســرطانی و من جمله سرطان پستان تشکیل میشــود.

مریم طباطباییان تصریح کرد: اطلاع جامع پزشکان متخصص در درمان سرطان پستان به وضعیت بیولوژیک بیماری، تغییرات ســلولی و مکانیسم های دقیق تأثیر داروهای شــیمی درمانی و نیز پرتودرمانی این چالش را تســهیل کرد و با هم فکری و تبادل نظر با متخصصیــن بیماریهای عفونــی گایدلاین های درمان، ســریعا بر اساس شــرایط پاندمی بازنویسی و تدوین شد که خلاصه آنها برای اطلاع شما عزیزان در این نشریه اعلام میشود. او اظهار کرد: در بیماری که مبتلا به کرونا شــده، انجام جراحی ممنوع اســت و بیهوشی میتواند ســرعت آسیب به ریه را تسریع و منجر به نیاز به بســتری در بخش مراقبتهای ویژه و احیانا خطر جانی شــود، لذا درمان این بیماران بسته به استیج بیماری چند هفته به تعویق میافتد و درمانهای هورمونی در صورت امکان انجام میشود.

طباطباییان بابیــان اینکه در بیماران مبتلا به ســرطان در صورت امکان جراحی از شش تا دوازده هفته به تعویق میافتد مگر اینکه بیمارستان و شهر محل سکونت در شرایط تثبیت بیماری باشد که با رعایت شرایط خاص جراحی انجام میشــود تاکید کرد: درصورتی که امکان درمان هورمونی یا شیمی درمانی وجود نداشته باشد باید جراحی با رعایت برخی ضوابط در زمان کوتاه تر انجام شود. او اضافه کرد: انجام شیمی درمانی در شرایط کرونا بلامانع است ولی رژیم های درمانی و فواصل درمان بر اساس گایدلاینهای جدید انجام میشود و رعایت ایزوله بودن بیمار باید دقیق تر انجام شــود.

این جراح بیماریهای پستان خاطرنشــان کرد: پرتودرمانی با پروتکول های مدیفیه شــده انجام میشود و چون سد پوستی آسیب میبیند مراقبتهای بیشــتری را میطلبد که به بیمار آموزش داده میشود. او بیان داشت: درهرصورت هدف درمان حفظ ســلامت بیمار و امکان بالاترین شانس بقا با کمترین عوارض اســت و لذا پزشک با توجه به جمیع شرایط و محدودیتها( از جمله دور بودن مراکز پرتودرمانی برای ساکنین شهر اصفهان) بهترین درمان را به شما پیشنهاد خواهد داد. طباطباییان گفت: کلینیک آناهید تیم مولتی دیسیپلیناری خود را در جهت هرچه به روزتر شدن خدمات مرتبط با سرطان پستان به شما پیشنهاد میدهد. نظرات کاربران
ارسال نظر