اخبار

ده برابر ارزآوری در جذب گردشگر سلامت

22\01\1394
ده برابر ارزآوری در جذب گردشگر سلامت

شرکت پرستیژلند ایران که تجربه پروژه بزرگ و موفق اصفهان سیتی سنتر را در کارنامه خود دارد با همکاری و مشارکت شهرداری اصفهان سرمایه گذاریو اجرای پرژه شهرک سلامت را که برای اولین بار در ایران تجربه می شود و رویدادی ملی تلقی می گردد عهده دار شد.کلنگ احداثشهرک سلامت اصفهان به عنوان اولین شهرک سلامت کشور 12 مهرماه سال 90با حضور پروفسورحمید سمیعی نژاد عضو انجمن جراحان مغز و اعصاب جهان، در اصفهان به زمین زده شد واین پروژه تا کنون پیشرفت‌های بسیاری داشته است. برای آشنایی بیشتر با ابعاد مختلف پروژهشهرک سلامت اصفهانبا مهندس رضا هیبتی معاون پشتیبانی کارگاه شهرک سلامتبه گفتگو نشستیم.
اقتصاد بازار: شهرک سلامت اصفهان تا بهره برداری اولیه چه فاصله ای دارد؟
شهرک سلامت با مساحت صد و بیست و چهارهزار متر مربع کلینیک ،محل تصویر برداری ، آزمایشگاه ، مراکز توانبخشی و فروشگاه های مرتبط با خدمات درمانی بهمراه یکصد و چهل و پنج هزار متر مربع هتل و بیمارستان در شرق بزرگراه آقابابایی اصفهان در حال احداث است که در سه فاز به بهره برداری خواهد رسید . فاز اول شامل کلینیک های مختلف و فروشگاه های مرتبط با خدمات درمانی شامل هایپر سلامت HH ( غذایی اوگانیک ) ،داروخانه , فروشگاه لوازم درمانی و فاز دوم قسمت تصویربرداری، آزمایشگاه و مراکز توانبخشی،و فاز سوم بیمارستان وهتلپیش بینی شده است.
زمانبندی راه اندازی فاز اول شهرک سلامت نیمه اول سال آینده خواهد بود و سه ماه پس از آن فاز دوم آماده ارائه خدمات خواهد شد. فاز سوم یعنی بیمارستان و هتلدو سال پس ازآماده سازی شهرک سلامت به بهره برداری خواهد رسید.
اقتصاد بازار: ایده و تفکر ساخت شهرک سلامت چگونه شکل گرفت
در جوامعامروزییکی از معضلات کلان شهرها موضوع ترافیک است. به ویژه در اصفهان که مراکز درمانیآندر خیابان های آمادگاه و شمس آبادیمستقر هستندکه ترافیکدر این نقطه از شهر مردم را عذاب می دهد. آلودگی صوتی، آلودگی هوا و صرف زیاد زمان از معایبدیگرآن است.امروزه در همه جای دنیامراکز خدمات عمومی از هسته مرکزی به پوسته شهر منتقل شوند.از سویی دیگر حضور پزشکان متخصص و تاکید بر گسترش صنعت گردشگری با توجه به زیرساخت های اصفهان، ما را بر آن داشت تا در نقشه راهبردی خود ساخت شهرک سلامت را قرار دهیم.
اقتصاد بازار: برای توسعهو جذب گردشگر سلامت چه تدابیری اندیشیده اید؟
در ابتداکمیته گردشگری سلامت را سازماندهی کردیم وحرکتمان را آغاز کردیم. تلاش ما بر این بود تااز تجربیات دیگراناستفاده کنیم بدین منظور بهمسوولین این حوزهمراجعه و تحقیقات خود را کامل کردیم.به این نتیجه رسیدیمکهسیستم دولتی باهمه امکاناتی که دارد می باشد نتوانسته است قدم مثبتی در این حوزه بردارد. پیش نیازها و نیازهای انواع گردشگر انجام نشده است. با حضور ایرانیان صاحب فکر شهر اصفهانومتخصصین رشته های مختلفدر کمیتهگردشگرییک استراتژیپلان را طراحی و تدوین کردیم.
از طرفی گردشگر سلامت نسبت به سایر گردشگرهاحدود ده برابر ارزآوری برای کشور دارد.گردشگر می توانددر افزایش تولید ناخالص ملی نیز تاثیرداشته باشد. خدمات با تولید تفاوت بسیاری دارد. در تولید بایستی زمین،مواد اولیه، آب، برق، گاز، ماشین آلاتوآموزش نیروی انسانی با یگدیگر وجود داشته باشد اما ارایه خدمات بهداشتی و درمانی نیاز به تخصص متخصصین و لوازم درمانیخواهد شد.
اقتصاد بازار: گردشگری که با منظور سلامت و درمان به کشور مسافرت می کند چه تسهیلاتی نیاز دارد
برخیبه این موضوع اشاره می کنند که 70درصد از تخت های بیمارستان‌های ما خالی است و امکانجذب گردشگر خارجی داریم . اماباید بگویم جذب گردشگر سلامت خارجیبه این سادگی نیست. باید با برنامه ریزی پیش رفت. گردشگر خارجی را نمی توان روی هرتختی بستری کرد.شرایط بیمارستان و استانداردهای جهانی آن بسیار مهم استو باید بدانیم گردشگر عرب چه نیازهایروحی و روانیدارد و گردشگر اروپایی به دنبال چه چیزی هست.شهر ما علی‌رغم همه نقاط بالقوه از داشتن یک بیمارستان مطابق با استانداردهایجهانیبی‌بهرهاست. با کمک مسوولین شهر و وزارت بهداشت و درمان و با هماهنگی مشاوران خارجی شرکت پرستژلند ایران که صاحب ایده هستند به دنبال ساخت یک بیمارستان استاندار با سی اتاق عمل هستیم.
اقتصاد بازار: در حوزه خدمات نوین پزشکی چه تدابیری اندیشیده اید؟
ما باید بدعتی نو در خدمات درمانی شهر ایجاد کنیم. در حال حاضر در نظام درمانی کشور تنهابه تشخیص و درمان اکتفا می شود اما اصول کار در شهرک سلامت بر اساستشخیص، درمان، مراقبت، پیشگیری و پیگیری تا بهبودی کامل است که منجر به امید به زندگی در مردم خواهد شد. یکیدیگرازطرح های نوین ما اختصاص یک پرونده پزشکی الکترونیک برای شهروندان است تا تمامی سوابق بیماری آن ها در آن ذخیره شود و در هر کجای دنیا که به آن احتیاج پیدا کرد بتواند با وارد کردن یک رمز شخصیدر فضای مجازیمحتویات پرونده آن در اختیار پزشک جدیدش قرار گیرد.
اقتصاد بازار: جایگاه شهرک های سلامت در وضعیت بهداشتی کشور چگونه است؟
در واقعما تنها شهرک سلامت کشور هستیم.در شهرهای مختلف به اسم شهرک های سلامت کلنگهای زیادیبه زمین خوردهاما هیچ کدام در واقعیت اجرا نشده است. در قوانینسیستم بهداشتیکشورخانه های بهداشت روستایی و شهری، درمانکاه ها ، مطب ها و بیمارستان ها خلاصه شده است ولی در ارتباط با شهرک های سلامت که از نیازهای روز جهان است و خدمات نوین ارائه می کند جایگاه یدیده نشدهاست. شهرک های سلامت به سبب مجتمع بودن همه خدمات نیاز امروز جامعه است.ما در راستایکمک به وزارتخانه آیین نامه های مربوط به شهرک سلامت را نیز به وزارت بهداشت پیشنهاد داده ایم تا در قوانین بهداشت و درمان کشور نیز جای داده شود.اگر دولت به دنبال اجرای مناسب طرح پزشک خانواده است، بهترین راهی که بتوان ان را اجرا و امکانات درمانی و بهداشتی را به معنای واقعی به مردم ارایه نمود شهرک سلامت است.مجموعه شهرک سلامت متعلق به سرمایه گذاران اصفهان سیتی سنتر است که با مشارکت شهرداری در ایجاد ارایه بهتر درمانی و بهداشتی در حال ساخت می باشد تا فارغ از هرگونه مسائل سیاسی و در راستای خدمت به مردم قدم بردارد و مطمئنا هر دولتی هم که در کشور باشد هدفش ارائه خدمات بهتر به مردم است. ما نیز منافاتی نداشته ایم اما دردولت تدبیر و امید سرعت و حمایت های بهتری دیده ایم.نظرات کاربران
ارسال نظر