اخبار

بهره برداری بخشی از شهرک سلامت در سال آینده

20\02\1393
بهره برداری بخشی از شهرک سلامت در سال آینده

دکتر سقائیان نژاد خبر داد:

سال آینده بخشی از شهرک سلامت به بهره برداری می رسد 

شهردار اصفهان با اشاره به  پروژه شهرک سلامت که  به صورت مشارکتی با بخش خصوصی در حال احداث است، گفت : این پروژه  در مسیر رینگ  سوم ترافیکی در حال اجراست و دسترسی به آن  بسیار آسان است.

 به گفته وی امکانات رفاهی نظیر  هتل در این شهرک پیش بینی شده است تا افرادی که از شهرها و کشورهای دیگر برای درمان به اصفهان مراجعه می کنند ،با مشکل مواجه نشوند .

شهردار اصفهان با بیان اینکه سفت کاری شهرک سلامت در مرحله پایانی قرار دارد از بهره برداری بخشی از شهرک سلامت در سال آینده خبرداد.

 نظرات کاربران
ارسال نظر