اخبار

اولین دندان‌پزشکی دیجیتال در شهرک سلامت

دکتر صفورا شاه طالبی، دندان‌پزشک کودکان: سیواک زاییده یک آرزو بود، آرزویی که از دوران کودکی داشتم و تا بزرگسالی همچنان ذهنم را مشغول کرده بود، اما چیزی نگذشت که آرزویم محقق شد....

دریافت تندیس زرین واحد خدماتی برگزیده سبز کشور توسط مجموعه شهرک سلامت اصفهان

دریافت تندیس زرین واحد خدماتی برگزیده سبز کشور توسط مجموعه شهرک سلامت اصفهان

رونمایی از اولین شتاب دهنده خطی ساخت داخل (پیشرفته ترین تجهیز پزشکی)، در اولین مرکز جامع سرطان کشور در شهرک سلامت اصفهان توسط رئیس محترم جمهور

همزمان با روز ملی فناوری هسته ای توسط رئیس محترم جمهور از سالن اجلاس بصورت ویدیو کنفرانس از اولین شتاب دهنده خطی ساخت داخل (پیشرفته ترین تجهیز پزشکی) به عنوان پنجمین تولیدکننده در دنیا، نصب شده در اولین مرکز جامع سرطان کشور در عمق ۱۴ متری شهرک سلامت اصفهان رونمایی شد

شهرک سلامت نصف جهان، رهاورد چهلمین سال انقلاب اسلامی

شهرک سلامت اصفهان با هدف متمرکز کردن پزشکان، سهولت دسترسی بیماران و به علاوه افزایش گردشگری سلامت احداث شده است.

افتخار آفرینی مجموعه های اصفهان سیتی سنتر و شهرک سلامت اصفهان در بیستمین همایش ملی صنعت سبز کشور

امسال نیز همانند سال های گذشته مجموعه های اصفهان سیتی سنتر و شهرک سلامت اصفهان توانستند در بیستمین همایش ملی صنعت سبز کشور افتخار آفرینی کنند.