باشگاه سلامت

جملگی بر این باور هستیم که عموم مردم شهر و کشورمان به سبب مسائل فرهنگی و اجتماعی عادت به انجام check up های دوره ای پزشکی جهت آگاهی از وضع سلامتشان ندارند و گاهاً زمانی از وجود بیماری هایی مانند فشار و چربی خون، دیابت، انواع سرطان و ... مطلع می شوند که به پزشک جهت مداوای بیماری مراجعه و پس از انجام یک سری آزمایشات و معاینات به وجود دیگر بیماری هایی در جسم خود پی می برند که در صورت بکارگیری زیرساخت های موجود در شهرک سلامت می توان از بروز آنها جلوگیری و فرا رسیدن check up های سالیانه افراد را از طرق مختلف اطلاع رسانی، پیگیری و بیماری های احتمالی را در نطفه شناسایی و درمان نمود. ذکر این نکته لازم است در زمان اجرای طرح میتوان بهترین زمان را متناسب با نوع فعالیت و مسئولیت فرد در اجتماع تنظیم و برنامه ریزی تا ضمن ایجاد جذابیت، از ترافیک و لود کاری نیز کاسته و حس خوشایندی را برای افراد جامعه فراهم نماید و به عبارتی با اجرای این طرح می توان از سلامت تک تک مردم مراقبت نمود.

در پی این اقدام اگر آزمایشات و معاینات فرد سالم بود، طبیعتاً به روند عادی کار و زندگی خود در اجتماع ادامه می دهد و مجموعه شهرک سلامت با استفاده از امکانات و وسایل ارتباطی و کلاس های آموزشی سبک، شیوه و کیفیت زندگی افراد را با طرح پیام های بهداشتی و درمانی و متعاقب آن با دعوت به کلاسهای آموزشی مورد علاقه و شناساندن عوامل سوء بهداشت فردی و اجتماعی که باعث بروز ناهنجاری ها می شود را شناسایی و اموزش های لازم در خصوص پیشگیری از شیوع آنها را بکار، در راستای ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه، مدیریت نمود. به عبارتی می توان با ارتقاء سطح بهداشت فردی و اجتماعی زمینه رشد و توسعه به معنای واقعی را بوجود آورد.

صفحات زیر مجموعه