دستگاه سی تی سیمولیشن یکی از پیشرفته ترین سی تی اسکن های دنیا در زمینه شبیه سازی و تنظیمات اولیه بیمار جهت درمان رادیو تراپی-مرکز جامع تشخیصی درمانی رسا
نظرات کاربران
ارسال نظر