بازدید مشاور ارشد بودجه و امور گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از شهرک سلامت و اصفهان سیتی سنتر
نظرات کاربران
ارسال نظر