روز روابط عموم
  • روز روابط عمومی و فناوری اطلاعات و ارتباطات گرامی باد

    روز روابط عمومی و فناوری اطلاعات و ارتباطات گرامی باد

    عصر حاضر متاثر از تغییر و تحولات عمده ای من جمله تاثیر جوامع مختلف بر فرهنگ، باورها و زندگی اجتماعی همدیگر است. انسان ها امروزه برای ادامه حیات خود نیازهای تازه ای پیدا کرده اند و چاره ای جز سازگاری با شرایط موجود را ندارند.