0 0

کلینیک فوق تخصصی گوارش پورسینا حکیم

نوع نمایش :
15 کالا
دکتر پریسا سادات روحانی - https://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRRouhani
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر پریسا سادات روحانی

https://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRRouhani

کارشناس علوم تغذیه و رژیم درمانی
0
0
دکتر مصطفی رئیسی - https://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRRaisi
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر مصطفی رئیسی

https://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRRaisi

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش وکبد


0
0
دکتر امین بحرینی - http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRBahreini
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر امین بحرینی

http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRBahreini

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی کبد، پانکراس، مجاری صفراوی، پیوند کبد
0
0
دکتر نرگس یوسفی - http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRYousefin
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر نرگس یوسفی

http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRYousefin

متخصص فیزیوتراپی اختلالات کف لگن
0
0
دکتر مسعود مقتدری - http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRMoghtaderi
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر مسعود مقتدری

http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRMoghtaderi

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش وکبد
0
0
دکتر سعید خیری - http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRKHeiri
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر سعید خیری

http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRKHeiri

متخصص داخلی
0
0
دکتر سید محمد حسن امامی - http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DREmami
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر سید محمد حسن امامی

http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DREmami

فوق تخصص گوارش و کبد
0
0
دکتر رضا سلوکی - http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRSolouki
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر رضا سلوکی

http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRSolouki

پزشک عمومی
0
0
دکتر پوریا عادلی - http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRAdelip
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر پوریا عادلی

http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRAdelip

متخصص رادیوتراپی
0
0
دکتر عبدالمهدی بقایی - https://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRBaghai
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر عبدالمهدی بقایی

https://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRBaghai

متخصص داخلی-فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه
0
0
دکتر حجت اله رحیمی - http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRRahimi
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر حجت اله رحیمی

http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRRahimi

فوق تخصص گوارش و کبد
0
0
دکتر علیرضا فهیم - http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRFahim
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر علیرضا فهیم

http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRFahim

فوق تخصص گوارش و کبد
0
0
دکتر لیلا لقمانی - http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRLoghmani
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر لیلا لقمانی

http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRLoghmani

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
0
0
دکتر شادی کاظمی - http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRKazemi
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر شادی کاظمی

http://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRKazemi

متخصص داخلی
0
0
دکتر مریم پوربافرانی - https://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRPourbaferani
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر مریم پوربافرانی

https://poursina.ihcc24.ir/doctors/DRPourbaferani

متخصص اعصاب و روان
0
0
loading

در حال بازیابی ...