0 0
مارک

کلینیک شفا پارسه

نوع نمایش :
8 کالا
دکتر طاهره پورکاظم - http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrPourkazem
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر طاهره پورکاظم

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrPourkazem

دکترای روانشناسی عمومی
0
دکتر مائده فانی - http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrFani
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر مائده فانی

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrFani

دکترای تخصصی فیزیوتراپی
0
دکتر حسین نیلی - http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrNili
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر حسین نیلی

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrNili

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبدبالغین
0
دکتر علیرضا سعادتمند - http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrSaadatmand
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر علیرضا سعادتمند

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrSaadatmand

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبدبالغین
0
دکتر محسن اسماعیلی - http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrEsmaeili
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر محسن اسماعیلی

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrEsmaeili

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد بالغین
0
دکتر زیبا خرم  - http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrKhoram
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر زیبا خرم

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrKhoram

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد بالغین
0
دکتر اکبر ارجمند پور - http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrArjmandpour
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر اکبر ارجمند پور

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrArjmandpour

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبدبالغین
0
دکتر حسین صانعیان - http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrSaneeian
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر حسین صانعیان

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrSaneeian

متخصص بیماری های داخلی اطفال، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد اطفال
0
loading

در حال بازیابی ...