0 0
مارک

کلینیک شفا پارسه

نوع نمایش :
10 کالا
مقایسه

دکتر حمید توکلی

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DRTavakoli

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
0
0
مقایسه

دکتر حسین نیلی

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrNili

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبدبالغین
0
0
مقایسه

دکتر محسن اسماعیلی

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrEsmaeili

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد بالغین
0
0
مقایسه

دکتر زیبا خرم

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrKhoram

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد بالغین
0
0
مقایسه

دکتر اکبر ارجمند پور

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrArjmandpour

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبدبالغین
0
0
مقایسه

دکتر حسین صانعیان

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DrSaneeian

متخصص بیماری های داخلی اطفال، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد اطفال
0
0
loading

در حال بازیابی ...