0 0
مارک

کلینیک آسا سلامت

نوع نمایش :
4 کالا
دکتر همایون تابش - https://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRTabesh
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر همایون تابش

https://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRTabesh

متخصص جراحی مغز و اعصاب
0
دکتر محمدرضا ساوج - http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRSavoj
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر محمدرضا ساوج

http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRSavoj

متخصص بیماری ای مغز و اعصاب، فلوشیپ تصویربرداری مداخله ای اعصاب
0
دکتر مرضیه رحیمی - http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRRahimim
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر مرضیه رحیمی

http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRRahimim

متخصص بیماری های مغز و اعصاب
0
دکتر جعفر مهوری حبیب آبادی - http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRMehvari
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر جعفر مهوری حبیب آبادی

http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRMehvari

متخصص مغزو اعصاب- فلوشیپ صرع و الکترو انسفالوگرافی
0
loading

در حال بازیابی ...