دکتر امید ایروانی

دکتر امید ایروانی

متخصص ژنتیک پزشکی و ملکولی

ویزیت: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها 21:00-16:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: