دکتر مجتبی بکتاشیان

دکتر مجتبی بکتاشیان

متخصص ژنتیک پزشکی و ملکولی

ویزیت:یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه ها 21:00-16:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: