دکتر ناهید پاکدل

دکتر ناهید پاکدل

مشاور تغذیه

ویزیت:یکشنبه ها و چهارشنبه ها20:00-16:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: