دکتر میثاق نوروزی

دکتر میثاق نوروزی

کارشناس ارشد روانشناسی، اضطراب و افسردگی

ویزیت:یکشنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها 14:00-10:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: