دکتر محمدرضا ساوج

دکتر محمدرضا ساوج

متخصص بیماری های مغز و اعصاب، فلوشیپ تصویربرداری مداخله ای اعصاب

ویزیت:سه شنبه ها 12:00-9:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: