دکتر مرضیه رحیمی

دکتر مرضیه رحیمی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

ویزیت: شنبه تا پنج شنبه 13:00-9:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: