دکتر جعفر مهوری حبیب آبادی

دکتر جعفر مهوری حبیب آبادی

متخصص مغزو اعصاب- فلوشیپ صرع و الکترو انسفالوگرافی

ویزیت: یکشنبه ها 13:00-11:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: