دکتر محمد طاهری

دکتر محمد طاهری

متخصص رادیوتراپی انکولوژی

ویزیت: چهارشنبه ها 16:00-14:00 

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: