دکتر وحید باطنی

دکتر وحید باطنی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، فلوشیپ تصویربرداری پستان
اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: