دکتر فرهاد قدیری شیدانی

دکتر فرهاد قدیری شیدانی

متخصص رادیوتراپی، انکولوژی
اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: